Het is onze ambitie om kinderen te laten stralen!

Op Het Sterrenlicht zien wij elkaar. Dat is een belangrijke reden voor ouders om voor onze school te kiezen. Wij weten dat wij Gods kinderen zijn. Vanuit dat geloof gaan we met elkaar om. Wij mogen Zijn liefde en genade naar elkaar uitstralen.  

We zijn een kleinschalige school. Als kinderen, medewerkers en ouders vormen wij een gemeenschap waarbinnen we elkaar kennen en zien.  

Kinderen

We zien onze leerlingen als kinderen van God. Ze zijn in ontwikkeling en leren door te ervaren, te proberen, en samen te werken. Wij stimuleren een onderzoekende houding bij onze leerlingen en laten ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. We bieden de kinderen hierbij een veilige speel-leeromgeving.  

Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners. Samen werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. We doen dit vanuit vertrouwen in elkaar. Korte lijnen met ouders voor ons belangrijk. Daarvoor gebruiken wij de school-app Parro. Daarnaast zijn we natuurlijk aanspreekbaar op het plein.  

De Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad denkt actief met ons mee over het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Ze organiseren ouderavonden, om de betrokkenheid van ouders te stimuleren. Verder geeft de schoolraad advies of stemt in over oa. de formatie, het vakantierooster en de tussenschoolse opvang.

Team

Ons team bestaat  uit 8 leerkrachten, 1 leekrachtondersteuner, 2 onderwijsassistenten, een intern begeleider, een directeur, een administratieve medewerker en een conciërge. 
Op Het Sterrenlicht vinden we het belangrijk dat onze medewerkers gemotiveerd en met plezier hun werk doen. Er is de bereidheid om steeds op het totale onderwijs en het persoonlijk functioneren te reflecteren. Daarom streven we naar een werkklimaat waarin we op een positieve wijze met elkaar omgaan en over elkaar spreken. En waarin we elkaar ook willen (laten) helpen.