We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar.... we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren!
Bidden

Bidden en vieren

Gebed is belangrijk bij ons. We bidden met de kinderen en met elkaar als collega’s. Maandelijks komt de gebedsgroep bij elkaar. We weten ons afhankelijk van onze hemelse Vader. We vieren de christelijke feestdagen. Met vieringen prijzen wij Hem en genieten wij van de gaven en talenten die Hij aan alle kinderen heeft gegeven.

Gaven en talenten

Identiteit binnen Florion en Het Sterrenlicht

Binnen Florion wordt de toelating van medewerkers, ouders en leden gebaseerd op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven.

Met alle ouders die hun kind aanmelden, worden gesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als ouders zich kunnen vinden in de identiteit van de school, ondertekenen zij de ouderverklaring. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring.