Thematisch werken

De kleuters leren altijd vanuit een thema passend bij hun belevingswereld. In groep 3-8 wordt er in de middagen thematisch gewerkt. Zo worden de leerlingen voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. Tijdens het thema komen er meerdere vakgebieden aan de orde. Wij stimuleren een onderzoekende houding en laten de leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. 

Gynzy

Onze leerlingen verwerken een deel van de leerstof via Gynzy. Dit houdt in dat de leerlingen werken op de computer. Het programma geeft directe feedback en is adaptief. De leerkrachten hebben direct inzage in de resultaten door het gebruik van een dashboard.

Kanjertraining

Wij werken met de Kanjertraining. Deze methodiek heeft als basis het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Iedere week worden er lessen gegeven met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).  

Passend onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Hieronder beschrijven we enkele onderwerpen die bij het realiseren van passend onderwijs een rol spelen. Meer informatie vindt u in de schoolgids. 

Samenwerking CJG

Binnen Het Sterrenlicht werken wij nauw samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Bij vragen over de ontwikkeling van het kind kunnen we terecht bij een vaste medewerker van het CJG. Zij is twee keer per maand op school. Ouders zijn ook altijd in de gelegenheid om haar te spreken. Bij een complexere hulpvraag organiseren wij een groot overleg met ouders, leerkrachten en CJG. Wij werken vanuit de dynamische driehoek: